Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk riktar sig till elever som slutfört SFI utbildning och vill utveckla sina språkkunskaper för att komma vidare i samhället och arbetslivet.

Svenska som andraspråk

icon

Ämnet svenska som andraspråk ger dig med annat modersmål än svenska, möjligheten att utveckla din kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en väg till att inhämta ny kunskap, klara av vidare studier samt ta aktiv del i samhällsfrågor och arbetslivet.

Läsa, lyssna och förstå:
För att du som elev ska kunna lära dig att läsa, lyssna och förstå det svenska språket på ett mer avancerat sätt – kommer kursen erbjuda en rad olika sätt att öva språket på, som till exempel: diskussioner tillsammans, skönlitteratur, samtal om olika ämnen samt kunna redogöra och sammanfatta dessa.

Efter utbildningen:
Du kommer att utvecklas i att kunna delta i mer avancerade diskussioner och föra samtal med din ökade kunskap av det svenska språket.

Kunskapskrav:
Betyg ges från A-E. Betyget F innebär underkänt. I kursplanen finns riktlinjer för betygssättning som vi följer.

Upplägg

Kurskod: GRNSVA2 – Poäng: 700 – Kursen är uppdelad i 4 delkurser:
Svenska som andraspråk delkurs 1 (GRNSVAA): 100 poäng
Svenska som andraspråk delkurs 2 (GRNSVAB): 200 poäng
Svenska som andraspråk delkurs 3 (GRNSVAC): 200 poäng
Svenska som andraspråk delkurs 4 (GRNSVAD): 200 poäng

Så registrerar du dig

icon

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

För att studera SFI måste du göra en kartläggning på Vuxenutbildningscentrum (VUC).

 Du kan anmäla dig till en kartläggning via e-formulär.

Du kan också besöka VUC på adress Ingenjör Bååths gata 17, 722 12 Västerås, måndag och onsdag kl. 10-12.

Nya kurser startar en gång i månaden förutom i juli. Vi har inte någon terminsindelning utan kursen pågår under hela året.

Är du nästa anställd? student? företagare?

Ut på arbete
0
Elever
0
Startade företag
0