GDPR POLICY

icon

Om vår behandling av personuppgifter


Akadeva behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kunder, studerande, myndigheter och andra intressenter. Uppgifterna används också för att kunna tillhandahålla god service inom ramen för våra avtal. När vi behandlar personuppgifter utgår vi från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi alltid informerar registrerade personer om personuppgiftshanteringen, att vi har ett tydligt syfte med hanteringen, att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Bara de som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem och vi skyddar personuppgifterna genom olika typer av säkerhetsåtgärder. Denna information är tillämplig för samtliga personer som vi har kontakt med i utövandet av vår verksamhet som inkluderar utbildning, vuxenutbildning, gymnasiala kurser, SFI, jobbmatchning, coaching och starta eget-hjälp.

Vi skyddar dina personuppgifter


Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Akadeva. Vi ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har också infört tekniskt dataskydd för att skydda personuppgifter med avseende på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Vi har vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda hela vår IT-miljö. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik.

Varför vi behandlar personuppgifter


För dig som kund behandlar vi personuppgifter för administration av leverans, återkoppling kring uppdrag, kundvårdande aktiviteter samt för att i övrigt uppfylla åtagandet i våra kundavtal. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa affärsmässiga relationer och uppfyllandet av våra avtal med leverantörer. För elever och deltagare som använder våra tjänster använder vi oss av de personuppgifter som krävs för att utföra en väl fungerande tjänst. I dessa fall är vi i första hand personuppgiftsbiträde åt våra uppdragsgivare och följer de bestämmelser avseende personuppgiftsbehandling som har avtalats i gällande personuppgiftsbiträdesavtal. Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. I de fall samtycke utgör grund för vår personuppgiftsbehandling kommer detta kommuniceras tydligt och ett skriftligt samtycke kommer att upprättas.

Vilka personuppgifter vi behandlar


För kunder och leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras. För elever och deltagare som använder våra tjänster kommer vi att behandla kontaktuppgifter, CV-dokument samt andra ansökningshandlingar, svar på intervjufrågor, bedömningar av kompetenser och kunskap, dokumentation från referenstagning samt uppgifter om färdigheter eller behörigheter. Vid rekryteringsprocesser kan kommunikation via e-post eller annan form komma att behandlas för att kunna säkerställa hantering av ditt aktuella ärende.

Lagring och gallring av personuppgifter


Personuppgifter lagras enbart så länge det finns behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för och i överensstämmelse med rättsliga förpliktelser. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen och diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är aktuella.

Dina rättigheter


Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Du har också rätt att ta del av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter till ett visst syfte. I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Cookies


En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller en viss mängd information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. För mer information om vilka data som finns i våra cookies läs vår sekretesspolicy.

Vår sekretesspolicy


Denna sekretesspolicy beskriver hur vi använder och skyddar all information som du ger när du använder denna webbplats. Vi kan samla in följande information: ☑ Namnuppgifter för privatperson och/eller företag. ☑ Kontaktinformation inklusive namnuppgifter, e-postadress, IP-adress, mobilnummer, adress. ☑ Datum och tid för åtkomst.

Frågor och funderingar


Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom Akadeva är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dso@akadeva.se.

Är du nästa anställd? student? företagare?

0
Ut på arbete
0
Elever
0
Samarbetspartners