Studera Matematik

Kursen riktar sig till elever som ska utveckla kunskaper inom matematikens grunder genom problemlösning, formuleringar, strategier, modeller, matematiska uttryck, resultat, beräkningar och metoder. Du bestämmer vilken takt du vill studera i!

Matematik

icon


Matematiken har en koppling till samhälle, teknik och social utveckling genom att den är problemlösande och kreativ. På detta sätt kan eleverna i matematik kursen ges möjlighet till att kunna fatta väl genomtänkta beslut samtidigt som chanserna till att medverka i samhälle och arbetsmarknad ökas. Med denna kurs på grundläggande nivå vill vi utveckla elevens kompetens inom matematiken och dess användning. Eleven ska utveckla kunskaper inom problemlösning, formuleringar, strategier, modeller, matematiska uttryck, resultat, beräkningar och metoder. Vidare ska eleven kunna reflektera över matematikens betydelse, begränsningar samt argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Vi vill utveckla elevens matematiska förmåga att formulera, lösa problem, välja strategi och metod med hjälp av matematiken.

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning: Vi kommer bl.a. att behandla följande områden: Positionssystem, naturliga, rationella och reella tal och dess egenskaper och användningsområden, de fyra räknesätten, huvudräkning, överslagsräkning, beräkningar i skrift och med miniräknare, bråktal, decimaler, potensformer, talsystem, matematiska och centrala metoder samt rimlighetsbedömning.

Matematik kursens beståndsdelar: Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.

Upplägg

Kurskod: GRNMAT2 – Poäng: 700 – Kursen är uppdelad i 4 delkurser:
Matematik delkurs 1 (GRNMATA): 100 poäng
Matematik delkurs 2 (GRNMATB): 200 poäng
Matematik delkurs 3 (GRNMATC): 200 poäng
Matematik delkurs 4 (GRNMATD): 200 poäng

Så registrerar du dig

icon

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

För att studera SFI måste du göra en kartläggning på Vuxenutbildningscentrum (VUC).

 Du kan anmäla dig till en kartläggning via e-formulär.

Du kan också besöka VUC på adress Ingenjör Bååths gata 17, 722 12 Västerås, måndag och onsdag kl. 10-12.

Nya kurser startar en gång i månaden förutom i juli. Vi har inte någon terminsindelning utan kursen pågår under hela året.

Är du nästa anställd? student? företagare?

0
Ut på arbete
0
Elever
0
Startade företag