Läs engelska

Ämnet engelska riktar sig till elever som vill lära sig det engelska språket från grunden. Här lär du dig skriva, tala, och förstå språket i din egen takt.

Engelska kurs

icon

Du lär dig att tala, skriva och förstå engelska, utefter dina förutsättningar och i din takt. Vi anpassar studieinnehållet efter dig för att du på bästa sätt ska kunna lära dig det engelska språket och använda det i att kunna tolka innehåll och formulera dig.

All undervisning sker på engelska. Kursen är uppdelad i 4 delkurser där 1:a delkursen vänder sig till nybörjare. Här övar eleven till att börja med, på att uttrycka sig på engelska i vardagliga situationer.

Läsa, lyssna och förstå:
För att du som elev ska kunna lära dig att läsa, lyssna och förstå – kommer kursen erbjuda en rad olika sätt att öva språket på, som till exempel: dialoger tillsammans, beskrivningar av olika ting och situationer, diskussioner, texter, skönlitteratur, filmer och berättelser.

Efter utbildningen:
Du kommer att utvecklas i att delta i samtal och diskussioner och att kunna skriva. Målet är att du som elev ska vara bekväm i att kunna föra ett flytande samtal, vara tydlig och kunna ställa följdfrågor utan förhinder.

Kurskrav:
Betyg ges från A-E. Betyget F innebär underkänt. I kursplanen finns riktlinjer för betygssättning som vi följer.

Upplägg

Kurskod: GRNENG2 – Poäng: 600 – Kursen är uppdelad i 4 delkurser:
Engelska delkurs 1 (GRNENGA): 100 poäng
Engelska delkurs 2 (GRNENGB): 100 poäng
Engelska delkurs 3 (GRNENGC): 200 poäng
Engelska delkurs 4 (GRNENGD): 200 poäng

Så registrerar du dig

icon

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

För att studera SFI måste du göra en kartläggning på Vuxenutbildningscentrum (VUC).

 Du kan anmäla dig till en kartläggning via e-formulär.

Du kan också besöka VUC på adress Ingenjör Bååths gata 17, 722 12 Västerås, måndag och onsdag kl. 10-12.

Nya kurser startar en gång i månaden förutom i juli. Vi har inte någon terminsindelning utan kursen pågår under hela året.

Är du nästa anställd? student? företagare?

Ut på arbete
0
Elever
0
Startade företag
0